ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร | คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 105 คน วิทยากรโดย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์, โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ติดตามผลงานได้ที่ https://scitech.kpru.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Faculty of Science and Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University

จำนวนเข้าชม 893 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ