ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะใช้ EdPEx TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการการอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จะใช้EdPEx/TQA พัฒนาองค์กรอย่างไรดี” โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอล่าสุด