ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร (good practice 2559) หน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย

 วันที่ 19 พ.ค. 2559 สำนักประกันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร (good practice 2559) หน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม