ภาพกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559   ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น.   ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม