ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน KM

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาว

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอล่าสุด