ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | KPRU
ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว | โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | KPRU
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 101 คน วิทยากรโดย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอบคุณเพลงประกอบ แพ้ทาง - LABANOON「Official MV」
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=WQi134q864Q

จำนวนเข้าชม 395 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

เรื่องแนะนำ