รายงานผลการวิจัยลดการเผาตอซังข้าว โดยการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ SG1 รายงานผลการวิจัย ลดการเผาตอซังข้าว โดยการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ SG1
ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรในหัวข้อโครงการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของหัวเชื้อจุลินทรีย์ SG1 (จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์)
โดย อาจารย์ ดร.นิภัชราพร สภาพพร อาจารย์โปรแกรมวิชาชีววิทยา

จำนวนเข้าชม 477 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

เรื่องแนะนำ