ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม
ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 145 คน วิทยากรโดย ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา

จำนวนเข้าชม 502 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เรื่องแนะนำ