ค่าย MATH JUNIOR โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร | คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วิทยากรโดย อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
>> ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล <<

จำนวนเข้าชม 524 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ