ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 | คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
ในวันที่ 3,18 กันยายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตฯ
วิทยากรโดย อาจารย์โปรแกรมวิชา, ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
>> ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 <<
>> ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 <<

จำนวนเข้าชม 785 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ