ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล | คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นอนุบาล
ในวันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ให้กับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯ วิทยากรโดย อาจารย์โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 498 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่องแนะนำ