ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

    ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005 จากฝ่ายรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา และคุณมะลิ ผุสพานิช ได้เข้าประเมินระบบงาน การจัดการเอกสารด้านบริหารงานและด้านวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภั

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร จัดประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559 โดยผู้บริหารสูงสุดของระบบรับฟังและให้แนวทางการทำเดินงานตามข้อกำหนด ผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานผลงานประจำปี และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิิ่งขึ้นต่อไป ประช

อ่านเพิ่มเติม