ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

    ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005 จากฝ่ายรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมใจ เพ็งปรีชา และคุณมะลิ ผุสพานิช ได้เข้าประเมินระบบงาน การจัดการเอกสารด้านบริหารงานและด้านวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ทั้งนี้การตรวจประเมินจะนำไปสู่การรับรองระบบ ISO 17025:2005 ต่อไป


โพสเมื่อวันที่ 14 March 2018 09:23

เข้าชมแล้วทั้งหมด 246