ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร จัดประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559 โดยผู้บริหารสูงสุดของระบบรับฟังและให้แนวทางการทำเดินงานตามข้อกำหนด ผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานผลงานประจำปี และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิิ่งขึ้นต่อไป ประชุม ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โพสเมื่อวันที่ 16 January 2017 09:00

เข้าชมแล้วทั้งหมด 390