ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารให้บริการ

ระบบคำขอส่งตัวอย่างออนไลน์

วิเคราะห์สารตกค้างวัตถุเจือปนอาหารและสารเคมีอื่นๆ

เช่าเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง GC, HPLC,AAS, เครื่องมือแปรรูปอาหารทั่วไป

ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (ประมาณตัวอย่างข้างล่างครับ)

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต

ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารให้บริการ


ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ชื่อภาษาไทย “ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร” ชื่อภาษาอังกฤษ “Food Safety and Inspection Service Center”” ชื่อย่อ “FOSIC” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร FOSIC

ข่าวสารหรือกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

การตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559
ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร FOSIC

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร FOSIC

ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

istanbul escort istanbul escort tbilisi escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop