งานวิจัย

หน้าแรก / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค

การพัฒนาทักษะการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะพัฒนาการการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม

istanbul escort istanbul escort tbilisi escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop