ตัวอย่าง คำสั่งมรภ.กพ. เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาไปราชการ

 


เรื่องแนะนำ