คำค้นหา

หน้าแรก / คำค้นหา /

ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร จัดประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559 โดยผู้บริหารสูงสุดของระบบรับฟังและให้แนวทางการทำเดินงานตามข้อกำหนด ผู้จัดการคุณภาพ หัวหน้าคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รายงานผลงานประจำปี และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิิ่งขึ้นต่อไป ประช

อ่านเพิ่มเติม