ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15 เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15 เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กีฬาสร้างสามัคคี สามัคคีสร้างชาติ
ระหว่างวัวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 1,860 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องแนะนำ