การแสดงระบำคล้องช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแสดงระบำคล้องช้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โครงการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และบูรณาการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
“รวมพลังสร้างสรรค์ ผูกพันสามัคคี” (ค่ายเครือข่ายนักศึกษาภาคเหนือ 11 สถาบัน)

ระบำคล้องช้าง
ที่มา เป็นการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ของตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร การละเล่นนี้ได้ดัดแปลง การคล้องช้างลากไม้มาแสดงรำคล้องช้างในเทศกาลสงกรานต์ การทำบุญกลางบ้าน เพื่อหนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกัน ผู้สืบค้น แม่เฟี้ยม กิตติขจร แม่ลำภู ทองธรรมชาติ ชาวตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
https://scitech.kpru.ac.th/

จำนวนเข้าชม 187 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรื่องแนะนำ