ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์เกษตรสร้างมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์เกษตรสร้างมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด


เรื่องแนะนำ