ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง

ประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่องแนะนำ