แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ


เรื่องแนะนำ