ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร

 ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่องแนะนำ