ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการ

 ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่องแนะนำ