ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ " มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563

 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ " มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

เรื่องแนะนำ