ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร

 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เรื่องแนะนำ