ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที

 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสอบวัดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที


เรื่องแนะนำ