กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ "ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จ"

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ "ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จ"


เรื่องแนะนำ