การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา

 การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรื่องแนะนำ