มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรื่องแนะนำ