แจ้งสถานที่ตั้งถาวรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

 แจ้งสถานที่ตั้งถาวรสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562

เรื่องแนะนำ