การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เรื่องแนะนำ