ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร่น

 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร่น


เรื่องแนะนำ