การเปลี่ยนสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นการจัดการศึกษาส่วนงานภายในมหาวิทยา

 การเปลี่ยนสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นการจัดการศึกษาส่วนงานภายในมหาวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่องแนะนำ