ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล "เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต"

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล "เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต"

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องแนะนำ