ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องแนะนำ