สรุปประเด็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 สรุปประเด็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เรื่องแนะนำ