การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกัน

 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

เรื่องแนะนำ