ข้อเสนอความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการป้องปราม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานขของเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จารการจัดซ์้อจัดจ้าง

 ข้อเสนอความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการป้องปราม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานขของเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จารการจัดซ์้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

เรื่องแนะนำ