แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

 แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่องแนะนำ