แนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา

 แนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เรื่องแนะนำ