ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

 ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

เรื่องแนะนำ