ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก

 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่องแนะนำ