การประชาสัมพันธ์,สร้างการรับรู้,และความเข้าใจนโยบาย,สำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย,ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

 การประชาสัมพันธ์,สร้างการรับรู้,และความเข้าใจนโยบาย,สำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย,ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

เรื่องแนะนำ