ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรี

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่องแนะนำ