การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เรื่องแนะนำ