ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เรื่องแนะนำ