ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ / จัดโต๊ะหมู่บูชา / จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ / จัดโต๊ะหมู่บูชา / จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

เรื่องแนะนำ