แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรีณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กรีณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่องแนะนำ