ขอเรียนเชิญใช้บริการร้านค้าสมาชิกเคทีบี ธนาคารกรุงไทย ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

ขอเรียนเชิญใช้บริการร้านค้าสมาชิกเคทีบี ธนาคารกรุงไทย ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่องแนะนำ