ขอส่งประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดส่งผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ขอส่งประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดส่งผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ