โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย เพื่อประกาสเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย เพื่อประกาสเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ